ustawa hazardowa

Trybunał Konstytucyjny ma pełne ręce roboty. Tylko w tym roku napłynęło do niego około trzydziestu zapytań dotyczących kwestii, czy bubel prawny zwany szumnie „ustawa hazardowa”, a konkretnie jego artykuły, są zgodne z Konstytucją RP.

Każdego, kto interesuje się tą sprawą, ucieszy fakt, że już 11 marca o godzinie 9:00 dojdzie do rozprawy, która może stanowić przełom i wskazać kierunek na przyszłość. Z inicjatywy Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Sądu Rejonowego Gdańsk – Południe X Wydział Karny, Trybunał Konstytucyjny rozpozna połączone pytania prawne o zbadanie zgodności art. 14 ustęp 1 oraz art. 89 ustęp 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych z:

a) art. 2 i 7 Konstytucji RP
b) art. 20 i 22 w związku z art.31 ustęp 3 Konstytucji RP.


TK rozstrzygnie czy ustawa hazardowa jest zgodna z Konstytucją RP

Konkretnie chodzi oczywiście o brak notyfikacji przepisów Komisji Europejskiej, które Naczelny Sąd Administracyjny w uzasadnieniu postanowienia określa jako „mające charakter przepisów technicznych w rozumieniu dyrektywy 98/34/WE”. Dyrektywa ta, co także podkreślił NSA, ma pierwszeństwo przed ustawami krajowymi i jest aktem prawa międzynarodowego, do przestrzegania którego władze publiczne są zobligowane. Dalej, czytamy również bardzo ciekawy wniosek, co do którego chyba nikt nie ma wątpliwości:

„Mając na uwadze bezsporny fakt nienotyfikowania Komisji Europejskiej, w fazie prac nad projektem ustawy o grach hazardowych, art. 14 ust, 1 i art, 89 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, Naczelny Sąd Administracyjny wyraża przekonanie, że – z tego powodu – wskazane przepisy naruszają zasady rzetelnej procedury ustawodawczej oraz legalizmu, a przez to są niezgodne z art.2 i 7 Konstytucji.”

Trybunał Konstytucyjny rozpozna połączone pytania prawne w pełnym składzie. Rozprawie będzie przewodniczyć Prezes TK Andrzej Rzepliński, a sędzią-sprawozdawcą będzie Sędzia TK Andrzej Wróbel.

Tutaj znajdziecie bezpośredni link do tej sprawy, na stronach TK – Ustawa Hazardowa

Ptaaak
Emerytowany gracz, który jeszcze od czasu do czasu lubi poklikać. Ojciec "Szybkiej Piątki", którą wychowuje i rozwija od pięciu lat.