Ministerstwo Finansów

Poseł Jarosław Gonciarz złożył interpelację „w sprawie zmian w zakresie możliwości organizacji turniejów pokera i nagradzania uczestników”. Zadał ministrowi finansów trzy istotne pytania na temat sytuacji pokera w Polsce. Odpowiedzi, jakich udzieliło Ministerstwo, mogą wprawiać w zdumienie. 

17 sierpnia poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Gonciarz złożył interpelację nr 9891 „w sprawie zmian w zakresie możliwości organizacji turniejów pokera i nagradzania uczestników”, której adresatem był minister finansów. Oto jej treść:

Szanowny Panie Ministrze,

do mojego biura poselskiego zwrócili się sympatycy i pasjonaci gry w pokera, którzy wskazują na szereg trudności występujących przy organizacji i przeprowadzeniu legalnej rozgrywki w Polsce. Zainteresowani wskazują, że ustawa hazardowa, która obowiązuje od 2009 roku, a która została znowelizowana w 2017 roku, umożliwiała przed wprowadzeniem zmian organizacje turniejów pokerowych jedynie w kasynach naziemnych. Natomiast jej późniejsza zmiana zezwoliła na organizację karcianych turniejów (poker Texas Hold’em) poza murami kasyna, i to przez osoby prywatne. Żeby jednak zorganizować taki turniej, trzeba w aktualnym stanie przebrnąć przez szereg formalności, które kończy zgoda ministra finansów.

Inicjator w postaci organizatora, przed samą organizacją turnieju poza kasynem musi spełnić wiele wymogów. Organizacja legalnego turnieju w pokera wymaga otrzymania zezwolenia ministra finansów, co jest poprzedzone m.in. napisaniem szczegółowego regulaminu (wielostronicowego), a następnie zobowiązany jest oczekiwać na jego kilkumiesięczną analizę i akceptację. Zainteresowani wskazują także, że jednym z najistotniejszych warunków przy organizacji legalnego turnieju pokera są nagrody, które nie mogą być pieniężne. Organizatorzy mogą wręczyć zwycięzcom wyłącznie nagrody rzeczowe, których wartość nie może przekroczyć określonej kwoty bazowej, która np. w 2020 roku wynosi nieco ponad 2,5 tys. zł na turniej.

Zainteresowanie pokerem w Polsce jest stosunkowo wysokie, a jego zwolenników możemy liczyć co najmniej w dziesiątkach tysięcy. Świadczą o tym ilości zarejestrowanych użytkowników w Internecie, skala dostępnych forum, gdzie gracze wchodzą w interakcje między sobą oraz ilość osób zwracających uwagę na problematykę organizacji gry w pokera w naszym kraju.

Polscy pokerzyści będący najlepszymi w regionalnych rankingach otrzymują od organizatorów bilety na turnieje międzynarodowe, które z kolei organizowane są najczęściej w Czechach i na Słowacji. W takich zawodach pule nagród sięgają od 500 tys. zł do nawet 2 mln zł. Z uwagi na niską wartość nagród, które można zdobyć zwyciężając w krajowych turniejach, zagraniczne turnieje cieszą się ogromnym zainteresowaniem pokerzystów z Polski. Zauważyć należy, że w ubiegłym roku w bratysławskim Banco Casino odbywał się dedykowany Polakom turniej Polish Poker Championship, będący nieoficjalnymi mistrzostwami polski. Turniej przyciągnął tysiące pokerzystów i stał się największym, jaki kiedykolwiek rozegrano na Słowacji.

W związku z treścią mojej interpelacji, która powstała z uwagi na otrzymane wiadomości od pasjonatów gry w pokera, zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi w następującym zakresie:

  1. Czy Ministerstwu znana jest opisana problematyka w zakresie niezwykle skomplikowanej możliwości organizacji turniejów pokerowych i nagradzania jego uczestników?
  2. Czy podjęte zostaną prace legislacyjne, które upowszechnią legalną grę w pokera w Internecie?
  3. Czy Ministerstwo pracuje nad zmianami legislacyjnymi, które usprawnią organizację turniejów oraz zwiększą zakres możliwości nagradzania jego uczestników?

Poseł na Sejm RP
Jarosław Gonciarz

Jarosław Gonciarz
Jarosław Gonciarz

Odpowiedź Ministerstwa Finansów

Ministerstwo Finansów odpowiedziało pismem z 11 września, pod którym podpisał się podsekretarz stanu Jan Sarnowski. Wyjaśnienia kwestii poruszonych przez posła Gonciarza uznać należy za dość kuriozalne. Poniżej zestawiamy pytania z interpelacji poselskiej z odpowiedziami, których udzieliło Ministerstwo:

1. Czy Ministerstwu znana jest opisana problematyka w zakresie niezwykle skomplikowanej możliwości organizacji turniejów pokerowych i nagradzania jego uczestników?

Odp.: Ustosunkowując się do pytania sformułowanego w pkt 1 interpelacji ponownie wskazuję, że przytoczona zmiana przepisów ustawy o grach hazardowych umożliwiła organizację takich turniejów poza kasynem gry przez podmioty (osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawne), nieposiadające koncesji na prowadzenie kasyna gry.

Zgodnie z art. 6a ust. 2 ustawy o grach hazardowych, gra w pokera może być urządzana
w formie turnieju gry w pokera, jeżeli wygraną są nagrody rzeczowe, których wartość
nie przekracza 50% kwoty bazowej, o której mowa w art. 70 ustawy, podmiot dokonał
zgłoszenia organizacji takiego turnieju dyrektorowi izby administracji skarbowej właściwemu ze względu na miejsce urządzania turnieju gry w pokera, jak również posiada on regulamin turnieju gry w pokera poza kasynem gry zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Ponadto, gra w pokera musi odbywać się w wydzielonym miejscu dostępnym wyłącznie
dla osób pełnoletnich, zaproszonych przez organizatora.

Zgłoszenie, o którym mowa powyżej, obejmuje:

1) imię, nazwisko i adres zamieszkania osoby zgłaszającej albo nazwę, adres siedziby podmiotu zgłaszającego;

2) nazwę turnieju gry w pokera;

3) określenie czasu, w którym planuje się urządzenie turnieju gry w pokera, oraz miejsca jego urządzenia;

4) przewidywaną liczbę uczestników;

5) środki przedsięwzięte w celu uniemożliwienia dostępu niepełnoletnim uczestnikom.

Mając na uwadze przywołane powyżej przepisy, w kontekście formalności, które muszą zostać dopełniane przez pozostałe podmioty prowadzące działalność w zakresie gier hazardowych (urządzanie zakładów wzajemnych, prowadzenie kasyna gry), możliwość urządzania turnieju gry w pokera przez podmioty nie posiadające koncesji jest poprzedzona procedurą uproszczoną.

Podmiot, którego zamierzeniem jest organizacja turnieju gry w pokera musi posiadać
zatwierdzony regulamin gry, oraz dokonać zgłoszenia organizacji takiego turnieju właściwemu dyrektorowi izby administracji skarbowej. Organizacja legalnego turnieju gry w pokera nie wymaga otrzymania odrębnego zezwolenia Ministra Finansów. Tym samym trudno zgodzić się ze stwierdzeniem, że w aktualnym stanie prawnym jest ona poprzedzona szeregiem trudnych do przebrnięcia formalności.

Wskazać należy również, że stosowana procedura zatwierdzania regulaminu turnieju gry
w pokera jest zgodna z przepisami ustawy o grach hazardowych, bowiem określają one
szczegółowo co powinien zawierać regulamin gry hazardowej (art. 61 ustawy, jak również
termin rozpatrzenia wniosku o zatwierdzenie regulaminu (art. 60 ustawy). W przypadku
przedłożenia prawidłowego regulaminu zawierającego wszystkie ustawowe elementy, podlega on niezwłocznemu zatwierdzeniu.

2. Czy podjęte zostaną prace legislacyjne, które upowszechnią legalną grę w pokera w Internecie?

Odp.: W ramach wspomnianej już nowelizacji ustawy umożliwiono również grę w pokera
za pośrednictwem sieci Internet. Podobnie jak inne gry kasynowe, jest ona urządzana przez podmiot wykonujący monopol państwa. Tym samym, postulat podjęcia prac legislacyjnych, które upowszechniałyby legalną grę w pokera w sieci Internet, został zrealizowany.

3. Czy Ministerstwo pracuje nad zmianami legislacyjnymi, które usprawnią organizację turniejów oraz zwiększą zakres możliwości nagradzania jego uczestników?

Odp.: Dziękuję za zwrócenie uwagi na poruszone w interpelacji problemy i zapewniam Pana Posła, że regulacje z zakresu gier hazardowych, w tym również dotyczące gry w pokera, są monitorowane i podlegają bieżącej analizie – również pod kątem potrzeby wprowadzenia zmian w obowiązującym stanie prawnym.

Oto pełna treść odpowiedzi na interpelację poselską Gonciarza:

PartyPoker - najlepszy deal - baner

Dziesięć niesamowitych rozdań z wrześniowych cashówek high stakes

Pawel
Ex-gracz/wannabe pro ♠♣ W latach 2016-2021 dumnie współtworzył "pee-gee", czyli najlepszy portal o pokerze. Jeden z głównych producentów poker contentu dla osób polskojęzycznych. Zwolennik uczciwości, prawdy i estetyki, a wielki wróg fałszu, dyskryminacji i ludzi-instytucji ⛔