wsop2013World Series of Poker 2013 rozpocznie się za mniej niż cztery tygodnie, w środę, 29 maja. Kilka dni temu organizatorzy największego na świecie festiwalu pokerowego, udostępnili za pośrednictwem swojej strony internetowej, oficjalny regulamin WSOP.

W tym roku, WSOP nie dokonało żadnych rewolucyjnych zmian, a większość z nich znajduje się w części I (Rejestracja i Wpisowe). Przyjrzyjmy się zatem przepisom o których musi pamiętać każdy uczestnik World Series of Poker.

Punkt 11 zawiera kilka dodatkowych wyjaśnień, dotyczących późnej rejestracji w eventach specjalnych. Podczas gdy w ubiegłym roku, zasada ta głosiła po prostu, że każdy gracz może zarejestrować się do turnieju przed końcem poziomu 4 –  do wszystkich eventów z wyjątkiem Main Eventu- (tutaj późna rejestracja była otwarta przez pierwsze dwa poziomu), w tym roku do tego punktu dodane zostały kolejne wyjątki.

Gracze mogą zarejestrować się do Eventu #55: $50,000 Poker Players Championship, przez pierwsze sześć poziomów. Tymczasem, późna rejestracja będzie dostępna jedynie przez dwa poziomy, w takich eventach jak Event #9 ($3,000 NLHE Shootout) i Event #36 ($1,500 NLHE Shootout).

Punkt 12 reguluje kwestię re-entry i zawiera kilka specyficznych informacji w odniesieniu do poszczególnych eventów z taką opcją –  Event #3 ($1,000 NLHE Re-entry), Event #6 ($1,500 “Milionaire Maker” NLHE), i Event #58 (the $1,111 “Little One for One Drop” NLHE).

Punkt 15 dotyczy tzw „No Show Policy”. Zasada ta oznacza, że jeżeli gracz z jakiegokolwiek powodu, nie będzie mógł pojawić się w turnieju do początku poziomu trzeciego, jego stack zostanie usunięty, a pieniądze zostaną zwrócone do 13 lipca 2013 roku. W ubiegłym roku istniał zapis mówiący o tym, że zasada ta nie dotyczy turniejów Shootout, ale w tym roku WSOP postanowiło, że nie będzie robić wyjątków.

Punkt 16 dotyczy postanowień ograniczających udział w turniejach WSOP, pracowników WSOP, RIO,itp. W tym roku, przy tym punkcie pojawiła się kolejna sekcja, która głosi, że Pracownicy ESPN, ABV Sports, lub jakiejkolwiek spółki z The Walt Disney Company, jak również członkowie najbliższej rodziny tych pracowników, nie mogą wziąć udziału w żadnym turnieju. W ubiegłym roku zapis ten nie był jasny i Norman Chad mógł zagrać w turnieju, w którym ostatecznie wywalczył szóste miejsce.

W kolejnych pięciu sekcjach nie ma żadnych istotnych zmian w porównaniu z rokiem 2012. Jednak w ostatniej sekcji (Zasady i procedury turniejowe), zdecydowano się wprowadzić kilka dodatkowych przepisów”).

Punkt 111 i Punkt 112 głosił zawsze, że gra w pierwszych dniach turnieju, kończy się po 10 levelach dla eventów rozpoczynających się w południe, oraz po ośmiu poziomach, jeżeli gra rozpoczyna się o 5 p.m. W tym roku dodano do tego punktu zapis „chyba, że zaznaczono inaczej w arkuszu turniejowym.”

Szybki rzut oka na strukturę turniejów pozwala nam zauważyć, że faktycznie wprowadzono zmiany w niektórych turniejach. Dla przykładu w Evencie #1: $500 Casino Employees NLHE, rozegranych zostanie 11 poziomów. Warto zauważyć również, że oba dnia startowe Eventu #3 oraz #6, będą rozgrywane tego samego dnia. Dzień 1a rozpocznie się o 11, podczas gdy dzień 1b o siedemnastej.

Ostatnie zmiany dotyczą natomiast spraw spornych. Główne zmiany te wynikają z bardzo restrykcyjnego prawa jakie narzuciła Nevada. Podczas gdy jeszcze w ubiegłym roku, kwestie sporne był rozwiązywane „na miejscu” w siedzibie WSOP, od tego roku, organizatorzy turnieju mają obowiązek informować Nevada Gaming Control o każdym incydencie lub sporze.

Jak więc można zauważyć, chociaż zmiany nie są zbyt duże, to jednak w kilku kwestiach znacznie ułatwiają zrozumienie uczestnikom jak również  pracownikom obsługi turnieju – zasady obowiązujące na WSOP.