Długi hazardowe

W niniejszym artykule zajmiemy się długami hazardowymi. Czy małżonek odpowiada za zobowiązania zaciągnięte przez swoją drugą połówkę? Tego dowiecie się w głównej części niniejszego artykułu.

Dług hazardowy online = abstrakcja

Jeśli chodzi o sferę online, to można powiedzieć, że pojęcie długu hazardowego właściwie nie istnieje. Poker roomy lub kasyna nie pozwalają grać na kredyt, a gra możliwa jest tylko do momentu, w którym na naszym koncie znajdują się środki. Co ciekawe gdyby nawet organizatorzy gier umożliwiali grę na kredyt, to w odniesieniu do operatorów działających w szarej strefie tylko od naszej dobrej woli zależałoby to, czy chcemy spłacić zaciągnięty dług czy nie. Siłą rzeczy nasi małżonkowie również nie byliby zobowiązani do pokrycia naszych ewentualnych zobowiązań.

W sposób precyzyjny wyjaśnia to radca prawny Agnieszka Modras na łamach portalu e-prawnik:

„Wierzyciel nie może jednak pozwać dłużnika o zapłatę długu z gry lub zakładu, który jest zorganizowany nielegalnie lub towarzysko. Uregulowanie takiego długu jest więc praktycznie zależne od dobrej woli dłużnika, który nie będzie mógł być prawnie zmuszony do zapłaty. To oznacza, że małżonek hazardzisty również nie będzie za taki dług odpowiadał (art. 413 kodeksu cywilnego)”.

Długi z hazardu

Pożyczka udzielona komuś na dowolny cel, w tym po to, aby ten ktoś mógł zagrać, nie jest traktowana przez kodeks prawny jako dług hazardowy i może być dochodzona przed sądem. Czy w takim razie na naszego współmałżonka może zostać przeniesiony obowiązek spłacenia naszego zobowiązania? Wszystko zależy od tego, czy małżonek wyraził zgodę na zaciągnięcie takiej pożyczki – jeśli tak, to owszem. Jeśli nie, to obowiązek spłaty długu leży wyłącznie po stronie pożyczkobiorcy. Na poczet zabezpieczenia długu wierzyciel może zabezpieczyć się na majątku osobistym dłużnika – może zająć wynagrodzenie oraz np. tantiemy.

Czy współmałżonek odpowiada za przestępstwa skarbowe?

Autorka artykułu przytacza sytuację, w której zostajemy skazani za przestępstwo skarbowe. Takim przestępstwem może być np. gra na zagranicznych serwerach (w kasynach, w poker roomach), które w Polsce działają nielegalnie. Brzmi trochę jak science fiction, ale całkowicie nie możemy czegoś takiego wykluczyć.

W wyroku skazującym sąd może nakazać zapłacenie grzywny osobie skazanej. Może też orzec o przepadku korzyści pochodzącej z przestępstwa lub o przepadku równowartości pieniężnej tej korzyści. W jednym i w drugim przypadku w spłacie zobowiązań może partycypować współmałżonek.

Pokrycie kosztów orzeczonych kar

Sądy w pierwszej kolejności będą egzekwowały zapłatę grzywny z majątku osobistego osoby skazanej (na początku będzie to wynagrodzenie oraz np. tantiemy). Jeśli w ten sposób nie uda się pokryć zobowiązań dłużnika – a małżonkowie nie dysponują rozdzielnością majątkową – sąd zacznie szukać pieniędzy na pokrycie zobowiązań w majątku wspólnym dłużnika i jego współmałżonka.

Współmałżonek osoby skazanej, może wnioskować do sądu o ograniczenie lub wyłączenie w całości zaspokojenia długu, jeśli np. osoba skazana w niewielkim stopniu przyczyniła się do powstania majątku wspólnego lub do nabycia składników majątku wspólnego lub jeżeli zaspokojenie z majątku wspólnego tych należności jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego (art 28, paragraf 3. KKW).

Przepadek korzyści pochodzącej z przestępstwa (lub równowartości pieniężnej tej korzyści)   

Długi

Taką korzyścią może być: przysporzenie majątkowe, dla którego skazany nie ma „wytłumaczenia”; zwiększenie aktywów (wpływ gotówki na konto); zmniejszenie pasywów (np. spłata zadłużenia przy pomocy nielegalnej wygranej).  W jakim stopniu przepadek korzyści pochodzącej z przestępstwa nałożony na skazanego gracza dotyczy również współmałżonka?

„W sytuacji, w której korzyść pochodząca z przestępstwa stanowi współwłasność gracza i jego współmałżonka, wówczas sąd orzeknie przepadek udziału należącego do sprawcy lub równowartości pieniężnej tego udziału. Bez względu na to, czy została zawarta umowa o rozdzielności majątkowej, czy nie, sytuacja małżonka skazanego gracza kształtuje się podobnie – przedmiotem przepadku będzie udział, jaki przypada graczowi w danej korzyści, np. domu, ale już nie udział, jaki przypada jego małżonkowi.

Jak zawsze w sytuacjach, kiedy piszemy o sprawach dotyczących prawa, a w szczególności o interpretacji prawa, podkreślamy, że nie jesteśmy specjalistami w tej dziedzinie i podane przez nas treści mają charakter wyłącznie informacyjny. Po szczegóły odsyłamy Was do źródła – w tym przypadku do artykułu radcy prawnego Agnieszki Modras i do portalu e-prawnik – oraz do podmiotów, które oferują profesjonalną pomoc prawną w tym zakresie.

baner Maksymalny rakeback na PartyPoker!

ŹRÓDŁOE-prawnik (Agnieszka Modras)
Doro
Pasjonat pokera, który chciałby, żeby gra stała się ważniejszą częścią jego życia. Wybrał się w drogę z NL2 do NL100. Czy kiedyś zrealizuje swój cel?