WPT500 UK

Wielkim krokami zbliża się fantastyczny turniej WPT500 UK z gwarantowaną pulą na poziomie £1.000.000 i wpisowym wynoszącym zaledwie £550. Czytajcie dalej, a dowiecie się, kiedy i gdzie powalczyć o 40 gwarantowanych pakietów do tego wyjątkowego turnieju.

WPT500 UK rozpoczyna się 22 października i potrwa do ostatniego dnia miesiąca. Gra będzie odbywać się głównie w kasynie Dusk Till Dawn, ale wiele dni pierwszych rozgrywanych będzie również w innych miejscach Zjednoczonego Królestwa oraz na PartyPoker.

Gwarantowana pula w turnieju WPT500 wynosi £1.000.000 – każdy z uczestników uprawniony jest do wzięcia jednego re-entry. Na 50 najlepszych graczy czeka dodatkowy bonus w postaci wpisowego do turnieju WPT UK Main Event o wartości  £2.200.

Harmonogram turnieju WPT500 UK

Data Godzina Turniej Lokalizacja
22 paździenika 14:00 WPT500 Day 1 Aspers Newcastle
22 paździenika 14:00 WPT500 Day 1 Rainbow Bristol
22 paździenika 14:00 WPT500 Day 1 235 Manchester
22 paździenika 14:00 WPT500 Day 1 Les Croupiers Cardiff
22 paździenika 14:00 WPT500 Day 1 The Casino MK
22 paździenika 14:00 WPT500 Day 1 Rendezvous Brighton
23 paździenika 14:00 WPT500 Day 1 Alea Glasgow
23 paździenika 14:00 WPT500 Day 1 Broadway Birmingham
23 paździenika 21:00 WPT500 Online Day 1 partypoker
24 paździenika 21:00 WPT500 Online Day 1 partypoker
25 paździenika 21:00 WPT500 Online Day 1 partypoker
26 paździenika 21:00 WPT500 Online Day 1 partypoker
27 paździenika 21:00 WPT500 Online Day 1 partypoker
28 paździenika 14:00 WPT500 Day 1 Dusk Till Dawn
28 paździenika 19:00 WPT500 Day 1 Dusk Till Dawn
29 paździenika 14:00 WPT500 Day 1 Dusk Till Dawn
29 paździenika 19:00 WPT500 Day 1 Dusk Till Dawn
30 paździenika 12:00 WPT500 Turbo Day 1 Dusk Till Dawn
30 paździenika 17:00 WPT500 Day 2 Dusk Till Dawn
31 października 14:00 WPT500 Final Day Dusk Till Dawn

Satelity do tego eventu są stale dostępne na PartyPoker – swoją drogę do turnieju WPT500 możecie rozpocząć od udziału w turnieju za 1 centa – a 16 i 23 października, o godz. 22:00, na PartyPoker, będziecie mogli powalczyć w turniejach Dusk Till Dawn £550 Mega Satellite z wpisowym $109, w których gwarantowanych jest aż 20 pakietów o wartości £550 (łącznie w dwóch turniejach min. 40 graczy odejdzie od stołu z wpisowym do turnieju z pulą gtd. w wysokości £1 mln).

WPT500 UK

Zachęcamy wszystkich do włączenia się do walki o wejściówkę do turnieju WPT500. Inwestycja we wpisowe do tego turnieju może was kosztować zaledwie 1 centa. Warto spróbować i dać sobie szansę na wzięcie udziału w turnieju z gwarantowaną pulą na poziomie £1 mln!

Zakładając konto na PartyPoker przez PokerGround (z tego linku), będziecie mogli wziąć udział w satelitach do turnieju WPT500 £1 mln GTD., a do tego spodziewajcie się otrzymania unikalnych korzyści:

  • darmowych $20 USD na start ($10 w gotówce i $10 w dolarach turniejowych)
  • bonusu 100% do $500 przy wpłacie $25+
  • darmowej licencji na PokerTracker 4 lub Hold’em Manager 2 za wyrobione punkty
  • darmowej konsoli PlayStation 4 również za wyrobione punkty
  • unikalnego programu rakeback
  • innych atrakcji, o które pytajcie, pisząc na adres: [email protected].

Doro
Pasjonat pokera, który chciałby, żeby gra stała się ważniejszą częścią jego życia. Wybrał się w drogę z NL2 do NL100. Czy kiedyś zrealizuje swój cel?