the-hendon-mob-chip_largeBranża pokerowa na wszystkich rynkach regulowanych boryka się z tymi samymi problemami. Najczęściej dotyczą one restrykcyjnego prawa w zakresie pokera live lub problemu z ruchem na stronach operatorów online. Innym problem, który najbardziej dotyka graczy z Francji oraz Włoch jest wysokie opodatkowanie zysków wypracowanych za granicą.

W 2011 roku władze włoskie rozpoczęły specjalną operację, która miała na celu odzyskanie pieniędzy z tytułu podatków od zysków osiągniętych przez włoskich graczy poza terytorium kraju w latach 2006 – 2009. Operacja zakończyła się wielkim sukcesem (niestety nie graczy), bowiem urzędy podatkowe otrzymały łączną sumę w wysokości €73 mln. Według przedstawiciela włoskiego ministerstwa finansów, gracze powinni zgłosić te zyski, jako „Inne przychody.”

Dla wielu pokerowych profesjonalistów, operacja ta oznaczała uszczuplenie bankrolla o kilkadziesiąt tysięcy euro. Straty były bardzo dotkliwe, ponieważ we Włoszech nie uznaje się zawodu „pokerzysta”, a więc gracze nie mogą odliczyć sobie w podatkach kosztów podróży i zakwaterowania. Reakcje uczestników na rządową operację były bardzo różne, a brak wspólnego frontu przyczynił się do powstania wielkiego chaosu. Niektórzy zgodzili się zapłacić, inni znaleźli jakieś inne rozwiązanie (bardzo nieliczna grupa), a kolejni wciąż oczekują na proces, ponieważ nie zgodzili się na dobrowolne oddanie podatków.

W całej tej sprawie, największe zastrzeżenia budzi źródło informacji na podstawie, którego obliczano należną kwotę podatku. W podsumowaniu raportu, który specjalnie powołana grupa przedstawiła Ministerstwu Finansów pojawiła się informacja, że głównym źródłem informacji o wygranych graczy poza granicami kraju był HendonMob, strona, która dostarcza wyniki turniejów live z całego świata. Po całej tej aferze, wielu graczy wysłało już prośby do HendonMob z prośbą o niepublikowanie informacji o dochodach, jakie osiągnęli.

Właściciele HendonMob bardzo szybko skomentowali całą sytuację, umieszczając na swojej stronie następujące oświadczenie: „Nigdy nie kontaktowaliśmy się z władzami włoskimi, a także nie mamy żadnych dowodów na to, że władze te korzystały z naszych baz danych… Jeżeli ktoś wykorzystuje dane z naszej strony bez zgody, to łamie prawo Unii Europejskiej dotyczące wykorzystania informacji zawartych na stronach internetowych, a także prawo autorskie. ”

HendonMob odmówiło komentarza na temat zasadności działań przeprowadzonych przez włoski rząd, ale w oświadczeniu znalazł się fragment, który poniekąd odnosi się do tej kwestii: „Włoskie władze popełniły błąd, jeżeli skorzystały z naszych baz danych, ponieważ nie zawsze zawierają one prawdziwe rekordy.” W rzeczywistości nie ma tam przecież wzmianek o ewentualnych zmianach w ilości miejsc płatnych, czy też dealach zawartych przez graczy podczas turniejów.

HendonMob broni swojej bezstronności w operacji przeprowadzonej przez włoskie władze i na końcu oświadczenia stwierdza: „Oczywiście nie zamierzamy podejmować żadnych działań wobec włoskich władz, ale jeżeli gracze chcą połączyć siły, aby uniknąć płacenia podatków na podstawie błędnych kwot, to oczywiście pomożemy w reklamie takiej akcji.”

Cała sprawa jest bardzo interesująca, ale jak zwykle odbija się na pokerowej społeczności. Co raz większa ilość graczy mieszkająca w krajach gdzie poker jest opodatkowany, może unikać rozgłosu i prosić o kasowanie ich wyników ze stron internetowych, co z pewnością nie sprzyja rozwojowi w branży.